Przedszkole nr 23 im. Lucyny Krzemienieckiej w Żorach

Strona główna O przedszkolu Koncepcja pracy Oferta przedszkola Informacje Album fotograficzny Grupy Klub Małego Turysty Tygodniowe menu Kalendarz
 

Nawigacja

INFORMACJE ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA STANDARDY EDUKACYJNE 5-latków KĄCIK DLA RODZICÓW PIOSENKI I WIERSZE STANDARDY EDUKACYJNE DLA 4- LATKÓW WYDARZENIA "MYSZKI"

Grupa IX

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY IX (4-5 LATKÓW)

 

7:30 - 8:00             -     zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań,

                            -     zabawy tematyczne- aktywizowanie do działania

                            -      zabawy   manipulacyjno- konstrukcyjne

     -     zabawy i gry stolikowe- - rozwijani e indywidualnych zainteresowań, ćwiczenia manualne

                            -      wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

                            -      rozmowy indywidualne z dziećmi

8:00 – 8:30            -      ćwiczenia poranne i  zabawy ruchowe integrujące grupę

                            -      zabawy logopedyczne i ćwiczenia usprawniające  narządy mowy

                            -      zajęcia porządkowe, zabiegi higieniczno – sanitarne przed posiłkiem

8:30 – 8:45            -     śniadanie: kulturalne spożywanie posiłku

8:45 – 9:00            -     zabiegi higieniczne po posiłku- mycie zębów

9:00 – 9:50            -     zajęcia dydaktyczne i zabawy ruchowe: stwarzanie różnorodnych sytuacji  edukacyjnych z                                                 wykorzystaniem różnych metod i form pracy uwzględniających indywidualne możliwości dziecka i                                         jego zainteresowania  w obrębie różnych obszarów edukacyjnych w oparciu o Program wychowania                                       przedszkolnego: „Zanim będę uczniem” – E. Tokarskiej, J. Kopały

9:50 – 10:00          -     czynności organizacyjne przed wyjściem poza budynek przedszkola          

     kształtowanie umiejętności z zakresu samoobsługi: doskonalenie umiejętności związanych   z                samodzielnym ubieraniem się

10:00 – 11:10        -     zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na świeżym powietrzu:

 • spacery
 • piesze wycieczki
 • swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • zabawy ogólnorozwojowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego i zabawek
 • zabawy konstrukcyjne w piaskownicy
 • zabawy z chustą animacyjną
 • zabawy badawcze
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe
 • tory przeszkód
 • gry zespołowe
 • obserwacje przyrodnicze

(10:30- 11:00) – j. angielski - piątek

 • w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych:
 • zabawy i ćwiczenia ruchowe dzieci
 • swobodne zabawy dzieci

 

11:10 – 11:30        -     czynności samoobsługowe w szatni

                            -     zabiegi higieniczne przed obiadem

11:30 – 12:00        -  obiad: wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego spożywania  posiłku, prawidłowego                                              korzystanie ze sztućców, rozumienie konieczności spożywania różnorodnych pokarmów

                            -  zabiegi higieniczne po obiedzie

12:00 – 12:15        -    zajęcia o charakterze relaksacyjnym: zabawy wyciszające, rozluźniające, rozwijające zdolność                                            koncentracji i skupienia uwagi, masażyki

                            -    opowiadanie bajek, czytanie opowiadań, baśni

                            -    słuchanie słuchowisk dla dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej

                           -     terapie bajką

 (12:00- 12:30)      -     j. angielski  -    czwartek 

12:10 –12:40        -    ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój umiejętności z zakresu percepcji wzrokowej

  -    zabawy i ćw. kształtujące rozwój umiejętności z zakresu percepcji  słuchowej: nazywanie głosek w              nagłosie i wygłosie wyrazu

                           -    doskonalenie sprawności grafomotorycznej, zajęcia z origami

                           -    zabawy badawcze, doświadczenia

                           -    zajęcia z zastosowaniem nowatorskich technik plastycznych: masa papierowa, glina, decoupage,                                         scrapbooking, druty kreatywne i inne

                          -     praca indywidualna z dzieckiem i w małych zespołach

12: 40 – 14: 00 : 
12: 40 – 13:45       -     utrwalanie piosenek

                            -     zabawy muzyczno- ruchowe,  zabawy ze śpiewem, zabawy kołowe

                            -     zabawy pantomimiczne i dramowe

                            -     zabawy tematyczne

                            -     dowolna aktywność dziecka

(13:00 – 13: 45)   

13:00 – 13: 10       -    czynności organizacyjne przed wyjściem poza budynek przedszkola

13: 10 – 13: 45      -     zdobywanie przez dzieci różnorodnych doświadczeń ruchowych na

                                  świeżym powietrzu

13:30- 14:00         -      religia (czwartek)

13: 45 – 14: 00     -      czynności samoobsługowe w szatni po powrocie do przedszkola

                           -      prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne w łazience

14: 00- 14:30        -     podwieczorek: kulturalne spożywanie posiłku

                           -     zabiegi higieniczne po podwieczorku

14:30- 15:00         -      religia (piątek)

14: 30- 15:30       -      zabawy i ćwiczenia utrwalające i wspomagające indywidualny rozwój dziecka, jego         zdolności i                                      zainteresowania, rozmowy indywidualne, zabawy dowolne dzieci, prace porządkowo- gospodarcze w                                    sali

15:30                  -      przejście do sali zbiorczej