Przedszkole nr 23 im. Lucyny Krzemienieckiej w Żorach

Strona główna O przedszkolu Koncepcja pracy Oferta przedszkola Wiadomości Album fotograficzny Grupy Klub Małego Turysty Tygodniowe menu Kalendarz
 

Nawigacja

Grupa IX 4-5 latki

ZAMIERZENIA

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC.


 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE.

W KRAINIE BAŚNI I BAJEK.

NIECH ŻYJĄ WAKACJE!


 

 • Dziecko nazywa ludzi różnych ras, określa miejsca ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją.

 • Poznaje ich zwyczaje(ubiór, mieszkanie). Zwrócenie uwagi na zabawy dzieci z różnych krajów.

 • Dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

 • Wykazywanie zainteresowania książką; poznawanie różnego rodzaju książek – źródła wiedzy i informacji, sposobu relaksu itp.

 • Inscenizowanie literatury dziecięcej z zastosowaniem gry aktorskiej,  teatrzyku sylwet itp. z wykorzystaniem nagrań muzycznych oraz własnej inwencji twórczej dzieci.

 • Doskonaleni umiejętności przygotowujących do nauki czytania i pisania oraz kształtowanie pojęć matematycznych.

 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe.

 • Rozwijanie u dzieci poszanowania dla świata przyrody.

 • Poznanie i utrwalenie wybranych nazw miejsc w Polsce: Bałtyk, Tatry, Zakopane, Mazury, Warszawa.

 • Przypomnienie najważniejszych zasad bezpiecznego pobytu na wakacjach.

 • Wspólne zabawy na świeżym powietrzu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie lata.

 • Odróżnianie pogody słonecznej i deszczowej oraz powiązanych z nimi treści.

 • Rozumienie potrzeby chronienia się przed nadmiernym słońcem.

 • Dzielenie się swoimi planami wakacyjnymi.