Przedszkole nr 23 im. Lucyny Krzemienieckiej w Żorach

Hlavní stránka O przedszkolu Koncepcja pracy Oferta przedszkola Informacje Fotoalbum Grupy Klub Małego Turysty Jídelní lístek Kalendář
 

Navigace


Grupa XVI 5- 6 latki

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne

     na miesiąc listopad 

 • rozwijanie mowy
 • poznawanie właściwości fizycznych wody
 • zapoznanie ze zjawiskami krążenia wody w przyrodzie
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez łączenie ze sobą różnych technik plastycznych
 • zachęcanie do wykonywania doświadczeń
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek wzrokowych, słuchowych i słownych
 • zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca
 • poznanie nowej techniki plastycznej
 • poznanie zjawiska pływania i tonięcia ciał
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za salę
 • rozwijanie umiejętności rytmicznych
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • dbanie o porządek w sali i w domu
 • rozwijanie inteligencji interpersonalnej
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zrozumienie cykliczności dni tygodnia
 • zachęcanie do obserwacji pogody
 • kształtowanie prawidłowych nawyków
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • wyrabianie poczucia rytmu
 • rozpoznawanie bohaterów baśni
 • zapoznanie z etapami powstawania książki
 • zachęcanie do tworzenia własnych książeczek
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • tworzenie własnych kompozycji z wykorzystaniem figur geometrycznych
 • zachęcanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat baśni
 • rozwijanie słuchu fonemowego

 

na miesiąc październik

ü              kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów wg cech jakościowych i ilościowych

ü        rozwijanie umiejętności liczenia oraz posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

ü        rozwijanie myślenia konkretno-wyobrażeniowego

ü        rozwijanie narządów artykulacyjnych

ü        kształtowanie wyobraźni i umiejętności twórczych

ü        rozwijanie mowy i słuchu fonemowego

ü        rozwijanie sprawności manualnych

ü        rozwijanie poczucia rytmu muzycznego i zainteresowania muzyką

ü        dostrzeganie wartości życia ludzkiego w każdym, szczególnie w chorych

ü        rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

           rozwijanie mowy

ü         doskonalenie narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek

ü         dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu

ü         zapoznanie z wybranymi grzybami jadalnymi i niejadalnymi

ü         rozwijanie umiejętności liczenia

ü         rozwijanie sprawności manualnych

ü         rozwijanie poczucia rytmu muzycznego i zainteresowań muzyką

ü         poszerzanie doświadczeń plastycznych

ü         doskonalenie syntezy i analizy sylabowej oraz syntezy głoskowej

ü         rozwijanie zainteresowań przyrodą

ü         rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

ü         rozwijanie wrażliwości na świat przyrody

ü         wdrażanie do życia w grupie społecznej

ü         wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby 4 i jej graficznego obrazu

            zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy

ü          rozwijanie umiejętności liczenia

ü          rozwijanie poczucia rytmu muzycznego

ü          rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej oraz pamięci muzyczno-ruchowej

ü         doskonalenie syntezy i analizy sylabowej oraz syntezy głoskowej

ü         rozwijanie zainteresowania literaturą

ü         zwrócenie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy

ü         zwrócenie uwagi na pokarmy niektórych leśnych zwierząt

ü         rozwijanie mowy

ü         łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej

ü         rozwijanie umiejętności malowania

ü         kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt

ü        zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej

ü         szanowanie miejsc świętych

 

na miesiąc wrzesień

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem

- dzielenie się własnymi wrażeniami i spostrzeżeniami z wakacji

- inicjowanie wzajemnych kontaktów między dziećmi

- utrwalenie znajomości kolorów

- liczenie w zakresie do pięciu oraz w ramach umiejetnosci dzieci

- prowadzenie linii w oktreślonym kierunku

- kształcenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy

- wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce

- wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy

- doskonalenie sprawności manualnej

- posługiwanie się nazwami figur geometrycznych

- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej  oraz sybkiej reakcji na sygnał słuchowy

- ustalenie zasad bezpiecznej zabawy i konieczność ich przestrzegania

- interpretacja " Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe"

- grupowanie przedmiotów wg ich rodzajów

- określanie kierunków w przestrzeni

- rozwijanie umiejetności wokalnych

- rozwijanie inwencji twórczej

- rozwijanie narządów artykulacyjnych

- rozwijanie zainteresowań przyrodą

 - rozwijanie umiejętności wycinania

 - zapoznanie z zasadami ruchu drogowego

- zapoznanie z oznakami jesieni

- rozwijanie zainteresowań muzyką

- doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała